Właściciel nieruchomości

PEC Szyszkowa Sp. z o.o.

ul. Złota 59 | 00-120 Warszawa | Polska
T +48 22 820 59 08 | F + 48 22 820 59 09 
KRS 0000414262