Obszar nieruchomości

Warsaw Distribution Center oddaje do dyspozycji najemców powierzchnie do składowania i powierzchnie biurowe w 5 halach.

Hale magazynowe posadowione zostały na terenie wyposażonym w przejrzysty układ drogowy, miejsca parkingowe dla aut osobowych i miejsca dla samochodów ciężarowych usytuowane w pasie doków. Dogodna komunikacja wewnętrzna stanowi jednocześnie plac manewrowy i umożliwia dojazd do każdej z pięciu hal.
Centrum magazynowe WDC posiada dwie frontowe bramy wjazdowe od strony ul. Szyszkowej. Teren Centrum jest ogrodzony i chroniony. Grunt przed budynkami wyłożono kostką brukową i otoczono zielenią. Oprócz zewnętrznej instalacji hydrantowej i oświetleniowej, na terenie mieszczą się trzy zbiorniki retencyjne dla wód opadowych, przepompownia wody pożarowej i stacja transformatorowa z rozdzielnią.

  • Place manewrowe – 18 m (szerokość)
  • Szerokie miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych
  • Teren ogrodzony z całodobową ochronąTelewizja przemysłowa CCTV
  • W ramach serwisu funkcjonuje przewóz pracowników z pętli tramwajowej zlokalizowanej przy Al. Krakowskiej do Warsaw Distribution Center i odwrotnie
  • Na terenie nieruchomości dostępny jest lokal gastronomiczny dla pracowników
  •